Dejj.ru

Мировая экономика

Программа TACIS по трансграничному сотрудничеству.

5.4. Адкліканне члена Бокам, які яго дэлегаваў, можа наступіць у любы час пасля папярэдняга інфармавання Прэзідыума Савета. Замест адазванага члена Савета Бок на працягу месяца дэлегуе новага прадстаўніка.

5.5. Пасяджэнні Савета адбываюцца не радзей двух разоў на год і з'яўляюцца адкрытымі, калі Савет не вырашыць інакш.

5.6. Па патрабаванню аднаго з Бакоў могуць склікацца надзвычайныя пасяджэнні Савета.

5.7. У пасяджэннях Савета і ў яго рабоце з правам дарадчага голасу могуць прымаць удзел прадстаўнікі дзяржаўных улад Бакоў, а таксама міжнародных арганізацый.

5.8. Старшыню пасяджэння Савета выбіраюць па чарзе з членаў Прэзідыума Савета Саюза.

5.9. У кампетэнцыю Савета ўваходзiць:

разгляд і зацвярджэнне сумесных праектаў трансгранічнага супрацоўніцтва, якое ажыццяўляецца ў рамках Саюза, забеспячэнне іх фінансавання і рэалізацыі:

унясенне змяненняў у Статут;

прыняцце новых членаў і пазбаўленне членства ў Саюзе, а таксама прысваенне ганаровага членства i статуса назiральнiка;

прыняцце рашэнняў аб бюджэце Саюза;

выбар Прэзідыума Савета Саюза і Рэвізійнай камісіі;

фармiраванне Сакратарыята Саюза і вызначэнне яго бюджэту;

зацвярджэнне рэгламентаў Савета, Прэзiдыума, Сакратарыята і Рэвізійнай камісіі;

фармiраванне пастаянных і часовых рабочых груп для рэалізацыі акрэсленых задач па выбраных напрамках трансгранічнага супрацоўніцтва, а таксама зацвярджэнне рэгламенту іх працы;

прыняцце рашэнняў адносна членства Саюза ў мiжнародных арганiзацыях;

прыняцце рашэнняў па iншых пытаннях, акрэсленых у Статуце.

5.10. Усе рашэнні Савета прымаюцца па прынцыпах аднагалоснасці Бакоў.

5.11. Праекты рашэнняў прадстаўляюцца Савету кіраўніком Сакратарыята Саюза або прадстаўнікамі Бакоў.

5.12. Падрабязныя правiлы арганізацыі і дзейнасці Савета акрэслівае яго рэгламент.

6. Прэзідыум Савета Саюза

6.1. Прэзідыум Савета Саюза, называемы далей "Прэзідыум", складаецца з васьмі членаў і прызначаецца Саветам згодна з прынцыпам - па два ад кожнага Боку.

6.2. Прэзідыум выконвае каардынацыйную і прадстаўнічую функцыi ад імя Савета ў перыяд паміж яго пасяджэннямі.

6.3. Падрабязныя правiлы арганiзацыi i дзейнасцi Прэзiдыума акрэслiвае яго рэгламент.

7. Сакратарыят Саюза

7.1. Сакратарыят Саюза, называемы далей "Сакратарыят", з'яўляецца выканаўчым і адміністрацыйным органам, які фармiруецца Саветам у колькасна аднолькавым складзе для кожнага Боку.

7.2. Кожны Бок вядзе на сваёй тэрыторыі нацыянальнае бюро Сакратарыята, у склад якога ўваходзяць члены Сакратарыята ад дадзенай дзяржавы.

7.3. Нацыянальныя бюро Сакратарыята не падпарадкоўваюцца ўзаемна і выконваюць каардынацыйную і адміністратыўную функцыі для кожнага з Бакоў.

7.4. Кіраўнікі нацыянальных бюро Сакратарыята прымаюць удзел у пасяджэннях Савета і Прэзідыума.

7.5. У абавязкі Сакратарыята ўваходзіць:

падрыхтоўка і прадстаўленне Савету праектаў рашэнняў і іншых распрацовак, якія тычацца сумесных мерапрыемстваў у рамках прыгранічнага супрацоўніцтва на дзяржаўныя мовы Бакоў;

падрыхтоўка пасяджэнняў Савета;

абслугоўванне рабочых групп;

выкананне іншых функцый, узаемазвязаных з адміністраваннем і рэалізацыяй фінансавых задач Саюза.

7.6. Функцыю кіраўніка Сакратарыята Саюза выконвае кіраўнік нацыянальнага Сакратарыята таго Боку, член Прэзідыума якога з'яўляецца Старшынёй у Савеце.

7.7. Падрабязныя правiлы арганiзацыi i дзейнасцi Сакратарыята акрэслiвае яго рэгламент. Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9